Консультації з громадськістю

Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень Держархбудінспекції

З метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності Держархбудінспекції, проводяться консультації з громадськістю. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави та інтересів широких верств населення. Ознайомитися з орієнтовним планом проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік можна за посиланням: https://dabi.gov.ua/gromadska-pryjmalnya/konsultatsiyi-z-gromadskistyu/.

Слід зазначити, що відповідно до Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 294, Держархбудінспекція є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств Держархбудінспекція в установленому порядку подає Міністру розвитку громад та територій.

У випадку розроблення Держархбудінспекцією проєктів законодавчих та інших нормативно-правових актів ознайомитись з такими проектами, а також висловити свої пропозиції та зауваження, які будуть спрямовані головному розробнику нормативного акту, можна за посиланням: https://dabi.gov.ua/regulyatorna-diyalnist/proekty-aktiv-dlya-obgovorennya/.

Право громадськості на отримання повної, достовірної інформації в усіх сферах життєдіяльності суспільства гарантоване Конституцією України. Статтею 40 Основного Закону передбачено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Закон України «Про звернення громадян»  регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об’єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних органів.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» громадяни можуть звертатись до органів державної влади з пропозиціями. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Написати і надіслати до Держархбудінспекції електронне звернення Ви можете за посиланням: https://dabi.gov.ua/gromadska-pryjmalnya/napysaty-zvernennya/

Крім того, статтею 55 Конституції України встановлено, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Порядок здійснення судочинства в адміністративних судах встановлює Кодекс адміністративного судочинства України.

Конституцією України визначено також, що кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» для здійснення своєї мети (цілей) громадське об’єднання має право звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами, а також  одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Реалізація прав на доступ до публічної інформації здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Доступ до інформації забезпечується шляхом її систематичного та оперативного оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на офіційних вебсайтах в мережі Інтернет, на єдиному державному вебпорталі відкритих даних, на інформаційних стендах, будь-яким іншим способом, надання інформації за запитами на інформацію.

Детальніше ознайомитися з порядком складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна архітектурно-будівельна інспекція України, а також скористатися електронною формою для подання запиту Ви можете за посиланням: https://dabi.gov.ua/gromadska-pryjmalnya/dostup-do-publichnoyi-informatsiyi/

Статтею 21 Закону України «Про запобігання корупції» визначена участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції.

Крім  того, складовою механізму демократичного  управління  державою є громадська  експертиза діяльності органів виконавчої влади, яка  передбачає проведення інститутами громадянського суспільства, громадськими радами оцінки діяльності  органів  виконавчої  влади,  ефективності  прийняття і виконання  такими  органами  рішень,  підготовку  пропозицій  щодо розв’язання  суспільно значущих проблем для їх врахування органами виконавчої  влади  у  своїй  роботі. Порядок   сприяння   проведенню   громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976.

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2018 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік

Електронні консультації з громадськістю

Публічні громадські обговорення

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік


Контактні дані структурного підрозділу, відповідального за взаємодію з громадськістю

Організація та проведення консультацій:

Кривенко Олена Василіївна головний спеціаліст Відділу зв’язків з громадськістю та ЗМІ Управління організаційного забезпечення, зв’язків з громадськістю, ЗМІ та інформатизації

Контактний телефон: (044) 285-00-73

 

ПРОЗОРА ДАБІ - відкрита система розгляду дозвільних документів Детальніше
Hello. Add your message here.