Про внесення змін та доповнень до наказу Держархбудінспекції України від 01.03.2013 № 39 «Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг щодо виконання підготовчих та будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта»

Додаток 6 до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів
Додаток 6
до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів

 

 

 

 

 

Начальникові

 

(найменування органу, якому

 

надсилається заява, прізвище, ім’я та по батькові

 

його керівника)

Замовник

 

(прізвище, ім’я та по батькові

 

фізичної особи, місце проживання, серія і номер

 

паспорта, ким, коли виданий, місце проживання;

 

найменування юридичної особи, її

 

місцезнаходження, код платника податків згідно

 

з ЄДРПОУ або податковий номер)

 

 

 

ЗАЯВА

Відповідно до статті 391Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” прошу внести зміни до декларації про готовність об’єкта до експлуатації, зареєстрованої ____ ______________________________20____№_____________

 

(найменування об’єкта будівництва)

 

поштова/будівельна адреса ________________________________________________________, вид будівництва

 

(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення

 

діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

код об’єкта

 

(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

 

категорія складності _____________________________________________________________.

Найменування документа, що є підставою для зміни даних, __________________________ від ___ __________ 20__ № ______, виданого _____________________________________________________________________________ __.

Додатки:

1. Декларація, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, в одному примірнику.

2. Декларація, в якій враховано зміни, у двох примірниках.

З метою забезпечення ведення обліку отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, повернутих декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я,

 

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на обробку, використання, зберігання моїх персональних даних у межах, необхідних для внесення змін до декларації. Порядок поширення персональних даних та доступу до таких даних третіх осіб визначається відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Замовник
МП
(підпис) (ініціали та прізвище)
Інженер
технічного нагляду
МП
(підпис) (ініціали та прізвище)
Відповідальна особа
проектувальника -головний архітектор
(інженер) проекту
МП
(підпис) (ініціали та прізвище)

______________________

Примітки.

1. На кожній сторінці заяви замовником проставляється підпис, що засвідчується його печаткою (за наявності).
2. Відомості щодо інженера технічного нагляду та відповідальної особи проектувальника зазначаються лише у разі будівництва об’єктів III категорії складності.

{Порядок доповнено додатком 6 згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Додаток 9 до Порядку виконання будівельних робіт
Додаток 9
до Порядку виконання будівельних робіт

 

 

 

Начальникові

 

(найменування органу, якому

 

надсилається заява, прізвище, ім’я та по батькові

 

його керівника)

Замовник

 

(прізвище, ім’я та по батькові

 

фізичної особи, місце проживання, серія і номер

 

паспорта, ким, коли виданий, місце проживання;

 

найменування юридичної особи, її

 

місцезнаходження, код платника податків згідно

 

з ЄДРПОУ або податковий номер)

 

 

 

 

ЗАЯВА

Відповідно до статті 391Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” прошу внести зміни до декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованої __________________20____№_______

 

(найменування об’єкта будівництва)

 

поштова/будівельна адреса ________________________________________________________, вид будівництва

 

(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення

 

діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

код об’єкта

 

(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

 

категорія складності _____________________________________________________________.

Найменування документа, що є підставою для зміни даних, _________________________________________ від ___ __________ 20__ № ______, виданого _____________________________________________________________________________ __.

Додатки:

1. Декларація, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, в одному примірнику.

2. Декларація, в якій враховано зміни, у двох примірниках.

З метою забезпечення ведення обліку отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, повернутих декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я,

 

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на обробку, використання, зберігання моїх персональних даних у межах, необхідних для внесення змін до декларації. Порядок поширення персональних даних та доступу до таких даних третіх осіб визначається відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Замовник
МП
(підпис) (ініціали та прізвище)
Інженер
технічного нагляду
МП
(підпис) (ініціали та прізвище)
Відповідальна особа
проектувальника -головний архітектор
(інженер) проекту
МП
(підпис) (ініціали та прізвище)

______________________

Примітки.

1. На кожній сторінці заяви замовником проставляється підпис, що засвідчується його печаткою (за наявності).
2. Відомості щодо інженера технічного нагляду та відповідальної особи проектувальника зазначаються лише у разі будівництва об’єктів IIIкатегорії складності.

{Порядок доповнено додатком 9 згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Додаток 5 до Порядку виконання підготовчих робіт
Додаток 5
до Порядку виконання підготовчих робіт

 

 

 

 

Начальникові

 

(найменування органу, якому

 

надсилається заява, прізвище, ім’я та по батькові

 

його керівника)

Замовник

 

(прізвище, ім’я та по батькові

 

фізичної особи, місце проживання, серія і номер

 

паспорта, ким, коли виданий, місце проживання;

 

найменування юридичної особи, її

 

місцезнаходження, код платника податків згідно

 

з ЄДРПОУ або податковий номер)

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

Відповідно до статті 391Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” прошу внести зміни до декларації про початок виконання підготовчих робіт, зареєстрованої ____ ______________________ 20 ___ №_______________

 

(найменування об’єкта будівництва)

 

поштова/будівельна адреса ________________________________________________________, вид будівництва

 

(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення

 

діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

код об’єкта

 

(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

 

категорія складності _____________________________________________________________.

Найменування документа, що є підставою для зміни даних, _________________________________________ від ___ __________ 20__ № ______, виданого _____________________________________________________________________________ __.

Додатки:

1. Декларація, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, в одному примірнику.

2. Декларація, в якій враховано зміни, у двох примірниках.

З метою забезпечення ведення обліку отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, повернутих декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я,

 

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на обробку, використання, зберігання моїх персональних даних у межах, необхідних для внесення змін до декларації. Порядок поширення персональних даних та доступу до таких даних третіх осіб визначається відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Замовник
МП
(підпис) (ініціали та прізвище)
Інженер
технічного нагляду
МП
(підпис) (ініціали та прізвище)
Відповідальна особа
проектувальника -головний архітектор
(інженер) проекту
МП
(підпис) (ініціали та прізвище)

______________________

Примітки.

1. На кожній сторінці заяви замовником проставляється підпис, що засвідчується його печаткою (за наявності).
2. Відомості щодо інженера технічного нагляду та відповідальної особи проектувальника зазначаються лише у разі будівництва об’єктів III-V категорії складності.

{Порядок доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Додаток 20-1 до наказу Держархбудінспекції України від 28.03.2014№68 у редакції наказу від 07.08.2014 № 173
Додаток 20-1
до наказу Держархбудінспекції України
від 28.03.2014№68
у редакції наказу від 07.08.2014 № 173

 

 

 

 

Технологічна картка адміністративної послуги
із внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації

 
Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

Етапи опрацювання
звернення про
надання
адміністративної
послуги
Відповідальна
посадова особа
Структурні підрозділи,
відповідальні за етапи
(дію, рішення)
Строки виконання етапів
(дії, рішення)
1. Реєстрація
документів,
отриманих через
центр надання
адміністративних
послуг
Головні спеціалісти
Відділу
документообігу
Адміністративного
управління
Держархбудінспекції
України
Відділ документообігу
Адміністративного
управління
Один робочий день здня
надходження документів
2. Розгляд декларації Начальник відділу
методології та
здійснення
декларативних
процедур
Управління
дозвільних процедур
Відділ методології та
здійснення декларативних
процедур
Управління дозвільних
процедур
Сім робочих днів
3.  

Виключення з
єдиногореєстру
отриманих
повідомлень про
початок виконання
підготовчих
будівельних робіт,
зареєстрованих
декларацій про
початок виконання
підготовчих і
будівельних робіт,
виданих дозволів на
виконання
будівельних робіт,
зареєстрованих
декларацій про
готовність об’єкта
до експлуатації та
виданих
сертифікатів,
повернених
декларацій та
відмов у видачі
таких
дозволів і
сертифікатів(далі –
єдиний реєстр)
відомостей щодо
внесення даних,
зазначених у
декларації, в якій
виявлено технічну

помилку або
недостовірні дані та
проставлення на
такій деклараціїу
верхньому лівому
куті відмітки “У
зв’язку із змінами,
внесеними
декларацією від ____
20___ р. № ________,
ця декларація
втратила чинність” із
зазначенням дати,
підпису посадової
особи, що
скріплюється
печаткою

 

Начальник відділу
методології та
здійснення
декларативних
процедур
Управління
дозвільних процедур
Відділ методології та
здійснення декларативних
процедур
Управління дозвільних
процедур
Один робочий день
4. Реєстрація декларації
та її направлення до
центру надання
адміністративних
послуг
Начальник відділу
методології та
здійснення
декларативних
процедур
Управління
дозвільних процедур
Відділ методології та
здійснення декларативних
процедур
Управління дозвільних
процедур
Один робочий день
Додаток 17-1 до наказу Держархбудінспекції України від 28.03.2014№68 у редакції наказу від 07.08.2014 № 173
Додаток 17-1
до наказу Держархбудінспекції України
від 28.03.2014№68
у редакції наказу від 07.08.2014 № 173

 

 

 

 

 

Технологічна картка адміністративної послуги
з внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт

 
Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

Етапи опрацювання
звернення про
надання
адміністративної
послуги
Відповідальна
посадова особа
Структурні підрозділи,
відповідальні за етапи
(дію, рішення)
Строки виконання етапів
(дії, рішення)
1. Реєстрація
документів,
отриманих через
центр надання
адміністративних
послуг
Головні спеціалісти
Відділу
документообігу
Адміністративного
управління
Держархбудінспекції
України
Відділ документообігу
Адміністративного
управління
Один робочий день здня
надходження документів
2. Розгляд декларації Начальник відділу
методології та
здійснення
декларативних
процедур
Управління
дозвільних процедур
Відділ методології та
здійснення декларативних
процедур
Управління дозвільних
процедур
Два робочих дні
3. Виключення з
єдиногореєстру
отриманих
повідомлень про
початок виконання
підготовчих
будівельних робіт,
зареєстрованих
декларацій про
початок виконання
підготовчих і
будівельних робіт,
виданих дозволів на
виконання
будівельних робіт,
зареєстрованих
декларацій про
готовність об’єкта до
експлуатації та
виданих
сертифікатів,
повернених
декларацій та відмов
у видачі таких
дозволів і
сертифікатів(далі –
єдиний реєстр)
відомостей щодо
внесення даних,
зазначених у
декларації, в якій
виявлено технічну
помилку або
недостовірні дані тапроставлення на такій
декларації у
верхньому лівому
куті відмітки “У
зв’язку із змінами,
внесеними
декларацією від ____
20___ р. № ________,
ця декларація
втратила чинність” із
зазначенням дати,
підпису посадової
особи, що
скріплюється
печаткою

 

Начальник відділу
методології та
здійснення
декларативних
процедур
Управління
дозвільних процедур
Відділ методології та
здійснення декларативних
процедур
Управління дозвільних
процедур
Один робочий день
4. Реєстрація декларації
та її направлення до
центру надання
адміністративних
послуг
Начальник відділу
методології та
здійснення
декларативних
процедур
Управління
дозвільних
процедур
Відділ методології та
здійснення декларативних
процедур
Управління дозвільних
процедур
Один робочий день
Додаток 16-1 до наказу Держархбудінспекції України від 28.03.2014№68 у редакції наказу від 07.08.2014 № 173
Додаток 16-1
до наказу Держархбудінспекції України
від 28.03.2014№68
у редакції наказу від 07.08.2014 № 173

 

 

 

 

 

Технологічна картка адміністративної послуги
з внесення змін доповідомлення про початок виконання будівельнихробіт

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

Етапи опрацювання
звернення про
надання
адміністративної
послуги
Відповідальна
посадова особа
Структурні підрозділи,
відповідальні за етапи
(дію, рішення)
Строки виконання етапів
(дії, рішення)
1. Реєстрація
документів,
отриманих через
центр надання
адміністративних
послуг
Головні спеціалісти
Відділу
документообігу
Адміністративного
управління
Держархбудінспекції
України
Відділ документообігу
Адміністративного
управління
З дня надходження
документів
2. Виключення з
єдиногореєстру
отриманих
повідомлень про
початок виконання
підготовчих
будівельних робіт,
зареєстрованих
декларацій про
початок виконання
підготовчих і
будівельних робіт,
виданих дозволів на
виконання
будівельних робіт,
зареєстрованих
декларацій про
готовність об’єкта
до експлуатації та
виданих
сертифікатів,
повернених
декларацій та відмов
у видачі таких
дозволів і
сертифікатів(далі –
єдиний реєстр)
відомостей щодо
внесення даних,
зазначених у
повідомленні, в
якому виявлено
технічну помилку або
недостовірні дані.
Начальник відділу
методології та
здійснення
декларативних
процедур
Управління
дозвільних процедур
Відділ методології та
здійснення декларативних
процедур
Управління дозвільних
процедур
З дня надходження
документів
3. Внесення
достовірних даних до
єдиного реєстру
Начальник відділу
методології та
здійснення
декларативних
процедур
Управління
дозвільних процедур
Відділ методології та
здійснення декларативних
процедур
Управління дозвільних
процедур
З дня надходження
документів
Додаток 15-1 до наказу Держархбудінспекції України від 28.03.2014№68 у редакції наказу від 07.08.2014 № 173
Додаток 15-1
до наказу Держархбудінспекції України
від 28.03.2014№68
у редакції наказу від 07.08.2014 № 173

 

 

 

 

 

Технологічна картка адміністративної послуги
з внесення змін до декларації про початок виконання підготовчихробіт
Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

Етапи опрацювання
звернення про
надання
адміністративної
послуги
Відповідальна
посадова особа
Структурні підрозділи,
відповідальні за етапи
(дію, рішення)
Строки виконання етапів
(дії, рішення)
1. Реєстрація
документів,
отриманих через
центр надання
адміністративних
послуг
Головні спеціалісти
Відділу
документообігу
Адміністративного
управління
Держархбудінспекції
України
Відділ документообігу
Адміністративного
управління
Один робочий день здня
надходження документів
2. Розгляд декларації Начальник відділу
методології та
здійснення
декларативних
процедур
Управління
дозвільних процедур
Відділ методології та
здійснення декларативних
процедур
Управління дозвільних
процедур
Два робочих дні
3. Виключення з
єдиногореєстру
отриманих
повідомлень про
початок виконання
підготовчих
будівельних робіт,
зареєстрованих
декларацій про
початок виконання
підготовчих і
будівельних робіт,
виданих дозволів на
виконання
будівельних робіт,
зареєстрованих
декларацій про
готовність об’єкта
до експлуатації та
виданих
сертифікатів,
повернених
декларацій та відмов
у видачі таких
дозволів і
сертифікатів(далі –
єдиний реєстр)
відомостей щодо
внесення даних,
зазначених у
декларації, в якій
виявлено технічну
помилку або
недостовірні дані та
проставлення на
такій декларації у
верхньому лівомукуті відмітки “У
зв’язку із змінами,
внесеними
декларацією від ____
20___ р. № ________,
ця декларація
втратила чинність” із
зазначенням дати,
підпису посадової
особи, що
скріплюється
печаткою
Начальник відділу
методології та
здійснення
декларативних
процедур
Управління
дозвільних процедур
Відділ методології та
здійснення декларативних
процедур
Управління дозвільних
процедур
Один робочий день
4. Реєстрація декларації
та її направлення до
центру надання
адміністративних
послуг
Начальник відділу
методології та
здійснення
декларативних
процедур
Управління
дозвільних процедур
Відділ методології та
здійснення декларативних
процедур
Управління дозвільних
процедур
Один робочий день
Додаток 7-1 до наказу Держархбудінспекції України від 28.03.2014№68 у редакції наказу від 07.08.2014 № 173
Додаток 7-1
до наказу Держархбудінспекції України
від 28.03.2014№68
у редакції наказу від 07.08.2014 № 173

 

 

 

 

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги
із внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації

 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
1. Місцезнаходження суб’єкта
надання адміністративної
послуги
Держархбудінспекція України,
м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 01133
2. Інформація щодо режиму
роботи суб’єкта надання
адміністративної послуги
Понеділок – четвер з 9-00 до 18-00,
п’ятниця з 9-00 до 16-45,
перерва з 13-00 до 13-45
3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт
суб’єкта надання
адміністративної послуги
тел. 291-69-40/факс 291-69-68,
dabi@dabi.gov.ua,
www.dabi.gov.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» частина перша статті 39-1
5. Акти Кабінету Міністрів
України
Пункт 28 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»
Умови отримання адміністративної послуги
6. Підстава для одержання
адміністративної послуги
Виявлення замовником технічної помилки у зареєстрованій декларації про готовність об`єкта до експлуатації або отримання відомостей про виявлення у такій декларації недостовірних даних
7. Вичерпний перелік документів,
необхідних для отримання
адміністративної послуги, а
також вимоги до них
1. Заява згідно статті 39-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та пункту 28 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» за формою встановленого зразка;
2. Один примірник зареєстрованої декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані;
3. Два примірники декларації, в якій враховані зміни згідно статті 39-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та пункту 28 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» за формою встановленого зразка.
8. Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної
послуги
Подається особисто замовником або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг
9. Платність (безоплатність)
надання адміністративної
послуги
Безоплатно
У разі платності:
9.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
9.2 Розмір та порядок внесення
плати (адміністративного збору)
за платну адміністративну
послугу
9.3 Розрахунковий рахунок для
внесення плати
10. Строк надання адміністративної
послуги
Десять робочих днів з дня надходження декларації
11. Перелік підстав для відмови в
наданні адміністративної
послуги
Подання чи оформлення декларації з порушенням установлених вимог
12. Результат надання
адміністративної послуги
Реєстрація декларації про готовність об`єкта до експлуатації, в якій враховано зміни;
Внесення достовірних даних до єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання
підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, повернених
декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікаті
13. Способи отримання відповіді
(результату)
Через центр надання адміністративних послуг.
Інформація щодо зареєстрованої декларації про готовність об`єкта до експлуатації розміщується на офіційному сайті Держархбудінспекції України у розділі «Дозвільні документи» в
єдиному реєстрі отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, повернених декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів
14. Примітка
Додаток 4-1 до наказу Держархбудінспекції України від 28.03.2014 №68 у редакції наказу від 07.08.2014 № 173
Додаток 4-1
до наказу Держархбудінспекції України
від 28.03.2014 №68
у редакції наказу від 07.08.2014 № 173

 

 

 

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги
із внесення змін декларації про початок виконання будівельних робіт
(щодо об’єкта, проект якого затверджено Кабінетом Міністрів України, який розміщено на
території кількох регіонів або вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності
якого після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на два і більше регіони
(Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь))
Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
1. Місцезнаходження суб’єкта
надання адміністративної
послуги
Держархбудінспекція України,
м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 01133
2. Інформація щодо режиму
роботи суб’єкта надання
адміністративної послуги
Понеділок – четвер з 9-00 до 18-00,
п’ятниця з 9-00 до 16-45,
перерва з 13-00 до 13-45
3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт
суб’єкта надання
адміністративної послуги
тел. 291-69-40/факс 291-69-68,
dabi@dabi.gov.ua,
www.dabi.gov.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» частина перша статті 39-1
5. Акти Кабінету Міністрів
України
Пункт 14 Порядку виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт»
Умови отримання адміністративної послуги
6. Підстава для одержання
адміністративної послуги
Виявлення замовником технічної помилки в зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання відомостей про виявлення у такій декларації недостовірних даних
7. Вичерпний перелік документів,
необхідних для отримання
адміністративної послуги, а
також вимоги до них
1. Заява згідно статті 39-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та пункту 14 Порядку виконання підготовчих робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт» за формою встановленого зразка;

2. Один примірник зареєстрованої декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані;

3. Два примірники декларації, в якій враховані зміни згідно статті 39-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та пункту 14 Порядку виконання підготовчих робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт» за формою встановленого зразка

8. Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної
послуги
Подається особисто замовником або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг
9. Платність (безоплатність)
надання адміністративної
послуги
Безоплатно
У разі платності:
9.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
9.2 Розмір та порядок внесення
плати (адміністративного збору)
за платну адміністративну
послугу
9.3 Розрахунковий рахунок для
внесення плати
10. Строк надання адміністративної
послуги
П`ять робочих днів з дня надходження декларації
11. Перелік підстав для відмови в
наданні адміністративної
послуги
Подання чи оформлення декларації з порушенням установлених вимог
12. Результат надання
адміністративної послуги
Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт, в якій враховано зміни;

Внесення достовірних даних до єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, повернених декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів

13. Способи отримання відповіді
(результату)
Через центр надання адміністративних послуг.
Інформація щодо зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт розміщується на офіційному сайті Держархбудінспекції України у розділі «Дозвільні документи» в єдиному реєстрі отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, повернених декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів
14. Примітка
Додаток 20 до наказу Держархбудінспекції України від 01.03.2013 р. №39 в редакції наказу від 07.08.2014 № 173
Додаток 20
до наказу Держархбудінспекції України
від 01.03.2013 р. №39
в редакції наказу від 07.08.2014 № 173

 

 

 

 

 

Технологічна картка адміністративної послуги
з реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації
(щодо об’єкта, проект якого затверджено Кабінетом Міністрів України, який розміщено
на території кількох регіонів або вплив (відповідно до проектної документації) від
діяльності якого після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на два і більше
регіони (Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь))
Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

Етапи опрацювання
звернення про
надання
адміністративної
послуги
Відповідальна
посадова особа
Структурні підрозділи,
відповідальні за етапи
(дію, рішення)
Строки виконання етапів
(дії, рішення)
1. Реєстрація
документів,
отриманих через
центр надання
адміністративних
послуг
Головні спеціалісти
Відділу
організаційно-кадрової роботи
Управління
організаційно-кадрової роботи та
інформаційно-аналітичного
забезпечення
Держархбудінспекції
України
Відділ організаційно-кадрової роботи
Управління організаційно-кадрової роботи та
інформаційно-аналітичного
забезпечення
Держархбудінспекції
України
Один робочий день
2. Розгляд декларації Начальник відділу
видачі та реєстрації
дозвільних
документів
Управління
дозвільних процедур
Держархбудінспекції
України
Відділ видачі та реєстрації
дозвільних документів
Управління дозвільних
процедур
Держархбудінспекції
України
Сім робочих днів
3. Реєстрація декларації
та її направлення її до
центру надання
адміністративних
послуг
Начальник відділу
видачі та реєстрації
дозвільних
документів
Управління
дозвільних процедур
Держархбудінспекції
України
Відділ видачі та реєстрації
дозвільних документів
Управління дозвільних
процедур
Держархбудінспекції
України
Два робочі дні
Додаток 2-1 до наказу Держархбудінспекції України від 28.03.2014 №68 у редакції наказу від 07.08.2014 № 173
Додаток 2-1
до наказу Держархбудінспекції України
від 28.03.2014 №68
у редакції наказу від 07.08.2014 № 173

 

 

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги
із внесення змін декларації про початок виконання підготовчих робіт
(щодо об’єкта, проект якого затверджено Кабінетом Міністрів України, який розміщено на
території кількох регіонів або вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності
якого після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на два і більше регіони
(Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь))
Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
1. Місцезнаходження суб’єкта
надання адміністративної
послуги
Держархбудінспекція України,
м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 01133
2. Інформація щодо режиму
роботи суб’єкта надання
адміністративної послуги
Понеділок – четвер з 9-00 до 18-00,
п’ятниця з 9-00 до 16-45,
перерва з 13-00 до 13-45
3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт
суб’єкта надання
адміністративної послуги
тел. 291-69-40/факс 291-69-68,
dabi@dabi.gov.ua,
www.dabi.gov.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» частина перша статті 39-1
5. Акти Кабінету Міністрів
України
Пункт 14 Порядку виконання підготовчих робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт»
Умови отримання адміністративної послуги
6. Підстава для одержання
адміністративної послуги
Виявлення замовником технічної помилки в зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих робіт або отримання відомостей про виявлення у такій декларації недостовірних даних
7. Вичерпний перелік документів,
необхідних для отримання
адміністративної послуги, а
також вимоги до них
1. Заява згідно статті 39-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та пункту 14 Порядку виконання підготовчих робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт» за формою встановленого зразка;
2. Один примірник зареєстрованої декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані;
3. Два примірники декларації, в якій враховані зміни згідно статті 39-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та пункту 14 Порядку виконання підготовчих робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт» за формою встановленого зразка.
8. Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної
послуги
Подається особисто замовником або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг
9. Платність (безоплатність)
надання адміністративної
послуги
Безоплатно
У разі платності:
9.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
9.2 Розмір та порядок внесення
плати (адміністративного збору)
за платну адміністративну
послугу
9.3 Розрахунковий рахунок для
внесення плати
10. Строк надання адміністративної
послуги
П’ять робочих днів з дня надходження декларації
11. Перелік підстав для відмови в
наданні адміністративної
послуги
Подання чи оформлення декларації з порушенням установлених вимог
12. Результат надання
адміністративної послуги
Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт, в якій враховано зміни; Внесення достовірних даних до єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання
підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, повернених декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів
13. Способи отримання відповіді
(результату)
Через центр надання адміністративних послуг.  Інформація щодо зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт розміщується на офіційному сайті Держархбудінспекції України у розділі «Дозвільні документи» в єдиному реєстрі отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих
сертифікатів, повернених декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів
14. Примітка
Додаток 17 до наказу Держархбудінспекції України від 01.03.2013 р. №39 в редакції наказу від 07.08.2014 № 173
Додаток 17
до наказу Держархбудінспекції України
від 01.03.2013 р. №39
в редакції наказу від 07.08.2014 № 173

 

 

 

 

 

Технологічна картка адміністративної послуги
з реєстрації декларації про початок виконання підготовчих робіт
(щодо об’єкта, проект якого затверджено Кабінетом Міністрів України, який розміщено на
території кількох регіонів або вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності
якого після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на два і більше регіони
(Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь))
Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

Етапи опрацювання
звернення про
надання
адміністративної
послуги
Відповідальна
посадова особа
Структурні підрозділи,
відповідальні за етапи
(дію, рішення)
Строки виконання етапів
(дії, рішення)
1. Реєстрація
документів,
отриманих через
центр надання
адміністративних
послуг
Головні спеціалісти
Відділу
організаційно-кадрової роботи
Управління
організаційно-кадрової роботи та
інформаційно-аналітичного
забезпечення
Держархбудінспекції
України
Відділ організаційно-кадрової роботи
Управління організаційно-кадрової роботи та
інформаційно-аналітичного
забезпечення
Держархбудінспекції
України
Один робочий день
2. Розгляд декларації Начальник відділу
видачі та реєстрації
дозвільних
документів
Управління
дозвільних процедур
Держархбудінспекції
України
Відділ видачі та реєстрації
дозвільних документів
Управління дозвільних
процедур
Держархбудінспекції
України
Два робочі дні
3. Реєстрація декларації
та направлення її до
центру надання
адміністративних
послуг
Начальник відділу
видачі та реєстрації
дозвільних
документів
Управління
дозвільних процедур
Держархбудінспекції
України
Відділ видачі та реєстрації
дозвільних документів
Управління дозвільних
процедур
Держархбудінспекції
України
Два робочі дні
Додаток 15 до наказу Держархбудінспекції України від 01.03.2013 р. №39 в редакції наказу від 07.08.2014 № 173
Додаток 15
до наказу Держархбудінспекції України
від 01.03.2013 р. №39
в редакції наказу від 07.08.2014 № 173

 

 

 

 

 

Технологічна картка адміністративної послуги
з реєстрації декларації про початок виконання підготовчих робіт
(щодо об’єкта, проект якого затверджено Кабінетом Міністрів України, який розміщено на
території кількох регіонів або вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності
якого після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на два і більше регіони
(Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь))
Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

Етапи опрацювання
звернення про
надання
адміністративної
послуги
Відповідальна
посадова особа
Структурні підрозділи,
відповідальні за етапи
(дію, рішення)
Строки виконання етапів
(дії, рішення)
1. Реєстрація
документів,
отриманих через
центр надання
адміністративних
послуг
Головні спеціалісти
Відділу
організаційно-кадрової роботи
Управління
організаційно-кадрової роботи та
інформаційно-аналітичного
забезпечення
Держархбудінспекції
України
Відділ організаційно-кадрової роботи
Управління організаційно-кадрової роботи та
інформаційно-аналітичного
забезпечення
Держархбудінспекції
України
Один робочий день
2. Розгляд декларації Начальник відділу
видачі та реєстрації
дозвільних
документів
Управління
дозвільних процедур
Держархбудінспекції
України
Відділ видачі та реєстрації
дозвільних документів
Управління дозвільних
процедур
Держархбудінспекції
України
Два робочі дні
3. Реєстрація декларації
та направлення її до
центру надання
адміністративних
послуг
Начальник відділу
видачі та реєстрації
дозвільних
документів
Управління
дозвільних процедур
Держархбудінспекції
України
Відділ видачі та реєстрації
дозвільних документів
Управління дозвільних
процедур
Держархбудінспекції
України
Два робочі дні
Додаток 7 до наказу Держархбудінспекції України від 01.03.2013 р. №39 в редакції наказу від 07.08.2014 № 173
Додаток 7
до наказу Держархбудінспекції України
від 01.03.2013 р. №39
в редакції наказу від 07.08.2014 № 173

 

 

 

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги
з реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації
(щодо об’єкта, проект якого затверджено Кабінетом Міністрів України, який розміщено на
території кількох регіонів або вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності
якого після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на два і більше регіони
(Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь))
Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
1. Місцезнаходження суб’єкта
надання адміністративної
послуги
Держархбудінспекція України,
м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 01133
2. Інформація щодо режиму
роботи суб’єкта надання
адміністративної послуги
Понеділок – четвер з 9-00 до 18-00,
п’ятниця з 9-00 до 16-45,
перерва з 13-00 до 13-45
3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт
суб’єкта надання
адміністративної послуги
тел. 291-69-40/факс 291-69-68,
dabi@dabi.gov.ua,
www.dabi.gov.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» частина перша статті 39
5. Акти Кабінету Міністрів
України
Пункт 2 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»
Умови отримання адміністративної послуги
6. Підстава для одержання
адміністративної послуги
Експлуатація закінченого будівництвом об`єкта, що належить до І – ІІІ категорії складності
7. Вичерпний перелік документів,
необхідних для отримання
адміністративної послуги, а
також вимоги до них
Два примірники декларації про готовність об`єкта до експлуатації відповідно до вимог частини першої статті 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» за формою встановленого зразка
8. Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної
послуги
Подається особисто замовником (його уповноваженою особою) або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг
9. Платність (безоплатність)
надання адміністративної
послуги
Безоплатно
У разі платності:
9.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
9.2 Розмір та порядок внесення
плати (адміністративного збору)
за платну адміністративну
послугу
9.3 Розрахунковий рахунок для
внесення плати
10. Строк надання адміністративної
послуги
П’ять робочих днів з дня надходження декларації
11. Перелік підстав для відмови в
наданні адміністративної
послуги
Подання чи оформлення декларації з порушенням установлених вимог
12. Результат надання
адміністративної послуги
Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт
13. Способи отримання відповіді
(результату)
Через центр надання адміністративних послуг.
Інформація щодо зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт розміщується на офіційному сайті Держархбудінспекції України у розділі «Дозвільні документи» у єдиному реєстрі отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів.
14. Примітка
Додаток 4 до наказу Держархбудінспекції України від 01.03.2013 р. №39 в редакції наказу від 07.08.2014 № 173
Додаток 4
до наказу Держархбудінспекції України
від 01.03.2013 р. №39
в редакції наказу від 07.08.2014 № 173

 

 

 

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги
з реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт

 

(щодо об’єкта, проект якого затверджено Кабінетом Міністрів України, який розміщено на
території кількох регіонів або вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності
якого після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на два і більше регіони
(Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь))
Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
1. Місцезнаходження суб’єкта
надання адміністративної
послуги
Держархбудінспекція України,
м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 01133
2. Інформація щодо режиму
роботи суб’єкта надання
адміністративної послуги
Понеділок – четвер з 9-00 до 18-00,
п’ятниця з 9-00 до 16-45,
перерва з 13-00 до 13-45
3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт
суб’єкта надання
адміністративної послуги
тел. 291-69-40/факс 291-69-68,
dabi@dabi.gov.ua,
www.dabi.gov.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» частина перша статті 36
Умови отримання адміністративної послуги
5. Підстава для одержання
адміністративної послуги
Початок виконання будівельних робіт на об’єкті будівництва, що належить до I-III категорій складності
6. Вичерпний перелік документів,
необхідних для отримання
адміністративної послуги, а
також вимоги до них
Два примірники декларації про початок виконання будівельних робіт відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» за формою встановленого зразка
7. Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної
послуги
Подається особисто замовником (його уповноваженою особою) або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг
8. Платність (безоплатність)
надання адміністративної
послуги
Безоплатно
У разі платності:
8.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
8.2 Розмір та порядок внесення
плати (адміністративного збору)
за платну адміністративну
послугу
8.3 Розрахунковий рахунок для
внесення плати
9. Строк надання адміністративної
послуги
П’ять робочих днів з дня надходження декларації
10. Перелік підстав для відмови в
наданні адміністративної
послуги
Подання чи оформлення декларації з порушенням установлених вимог
11. Результат надання
адміністративної послуги
Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт
12. Способи отримання відповіді
(результату)
Через центр надання адміністративних послуг.
Інформація щодо зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт розміщується на офіційному сайті Держархбудінспекції України у розділі «Дозвільні документи» у єдиному реєстрі отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів.
13. Примітка
Додаток 2 до наказу Держархбудінспекції України від 01.03.2013 р. №39 в редакції наказу від 07.08.2014 № 173
Додаток2
до наказу Держархбудінспекції України
від 01.03.2013 р. №39
в редакції наказу від 07.08.2014 № 173

 

 

 

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги
з реєстрації декларації про початок виконання підготовчих робіт
(щодо об’єкта, проект якого затверджено Кабінетом Міністрів України, який розміщено на
території кількох регіонів або вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності
якого після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на два і більше регіони
(Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь))
Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
1. Місцезнаходження суб’єкта
надання адміністративної
послуги
Держархбудінспекція України,
м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 01133
2. Інформація щодо режиму
роботи суб’єкта надання
адміністративної послуги
Понеділок – четвер з 9-00 до 18-00,
п’ятниця з 9-00 до 16-45,
перерва з 13-00 до 13-45
3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт
суб’єкта надання
адміністративної послуги
тел. 291-69-40/факс 291-69-68,
dabi@dabi.gov.ua,
www.dabi.gov.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» стаття 35
Умови отримання адміністративної послуги
5. Підстава для одержання
адміністративної послуги
Початок виконання підготовчих робіт щодо будівництва об’єкта
6. Вичерпний перелік документів,
необхідних для отримання
адміністративної послуги, а
також вимоги до них
Два примірники декларації про початок виконання підготовчих робіт відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» за формою встановленого зразка
7. Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної
послуги
Подається особисто замовником (його уповноваженою особою) або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг
8. Платність (безоплатність)
надання адміністративної
послуги
Безоплатно
У разі платності:
8.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
8.2 Розмір та порядок внесення
плати (адміністративного збору)
за платну адміністративну
послугу
8.3 Розрахунковий рахунок для
внесення плати
9. Строк надання адміністративної
послуги
П’ять робочих днів з дня надходження декларації
10. Перелік підстав для відмови в
наданні адміністративної
послуги
Подання чи оформлення декларації з порушенням установлених вимог
11. Результат надання
адміністративної послуги
Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт
12. Способи отримання відповіді
(результату)
Через центр надання адміністративних послуг.
Інформація щодо зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт розміщується на офіційному сайті Держархбудінспекції України у розділі «Дозвільні документи» у єдиному реєстрі отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів.
13. Примітка
НАКАЗ №173 від 07 серпня 2014 року

gerb

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

ДКУД _________

НАКАЗ

07 серпня 2014 року м. Київ № 173

 

Про внесення змін та доповнень до наказу Держархбудінспекції України
від 01.03.2013 № 39 «Про затвердження інформаційних і технологічних
карток адміністративних послуг щодо виконання підготовчих та
будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінченого
будівництвом об`єкта»

 

НАКАЗУЮ:

На виконання п. 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»,

1. Внести до наказу Держархбудінспекції України від 01.03.2013 № 39 «Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг щодо виконання підготовчих та будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта» зміни, виклавши додатки 2, 4, 7,15, 17, 20, 2-1, 4-1, 7-1, 15-1, 16-1, 17-1, 20-1 зазначеного наказу у редакції, що додається.

2. Управлінню дозвільних процедур (Сергієнко О.В.):

1) Надати інформацію для розміщення інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції України та у місцях здійснення прийому суб’єктів звернень;

2) у разі внесення змін до відповідних законів чи інших нормативно-правових актів забезпечити внесення змін у встановленому порядку до інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, затверджених цим наказом, не пізніше одного місяця після набрання чинності таких змін.

3. Адміністративному Управлінню (Яцура А.Л.) забезпечити розміщення інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг та цього наказу на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції України та його опублікування в офіційному виданні «Вісник Держархбудінспекції України».

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Т.в.о. Голови С.В. Драч

 

Підготовлено: Погоджено:
Управління дозвільних процедур

Заступник Голови
Заступник начальника

_______________ О.Г. Воробйов

Заступник Голови

_____________ А.Ф. Григор

Відділ нормативно-

правового забезпечення
Начальник

______________ І.М. Приходько

Адміністративне управління
Начальник______________ А.Л. Яцура
Чміль
291-69-21
ПРОЗОРА ДАБІ - відкрита система розгляду дозвільних документів Детальніше
Hello. Add your message here.