Структурні підрозділи ДАБІ

Центральний апарат ДАБІ

Департамент державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду

Основними завданнями Департаменту є:

 • організаційно-методологічне забезпечення виконання Держархбудінспекцією та її територіальними органами-структурними підрозділами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в частині здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;
 • координація діяльності територіальних органів-структурних підрозділів Держархбудінспекції з питань здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду і ринкового нагляду;
 • контроль за дотриманням територіальними органами-структурними підрозділами Держархбудінспекції вимог законодавства при здійсненні державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду і ринкового нагляду;
 • здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
Департамент дозвільних процедур

Основними завданнями Департаменту є:

 • видача (відмова у видачі) сертифікатів відповідності закінченого будівництвом об’єкта та їх дублікатів щодо об’єктів ІV категорії складності, розташованих в межах сіл та селищ, за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, а також міст, де не утворено відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю; об’єктів V категорії складності;
 • забезпечення дотримання порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, шляхом здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду за дотриманням уповноваженими органами державного архітектурно-будівельного контролю, визначеними відповідно до статті 6 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі – об’єкти нагляду), вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час провадження ними містобудівної діяльності, в частині прийняття рішень об’єктів нагляду про видачу (відмову у видачі) сертифіката;
 • внесення директору Департаменту пропозицій щодо забезпечення реалізації державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, в межах компетенції;
 • організація діловодства у Департаменті в порядку визначеному актами Держархбудінспекції та законодавством України.
Департамент нормативно-правового забезпечення

Основними завданнями Департаменту є:

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Держархбудінспекцією, її керівництвом та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів Держархбудінспекції в судах.

Управління організаційного забезпечення, зв’язків з громадськістю, ЗМІ та інформатизації

Основними завданнями Управління є:

 • організаційне забезпечення проведення офіційних заходів у Держархбудінспекції;
 • організаційне забезпечення проведення особистого прийому громадян Головою Держархбудінспекції, першим заступником Голови та заступником Голови;
 • інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності апарату Держархбудінспекції;
 • формування ефективної інформаційної політики Держархбудінспекції та іміджу державної установи у ЗМІ, у середовищі неурядових громадських організацій, експертних установ у сфері будівництва;
 • інформування громадськості через засоби масової інформації та офіційний веб-сайт про діяльність Держархбудінспекції та її територіальних органів-структурних підрозділів;
 • налагодження ефективного діалогу з громадськістю, зокрема, з цільовими аудиторіями Держархбудінспекції шляхом консультування, надання роз’яснень, довідкової інформації, яка стосується сфери діяльності Держархбудінспекції;
 • забезпечення діяльності Держархбудінспекції у сфері захисту інформації та інформаційних технологій.
Фінансовий департамент

Основними завданнями Департаменту є:

 • організація планово- фінансової роботи в апараті Держархбудінспекції, здійснення контролю за виконанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечення організації та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;
 • здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм;
 • організація та проведення методологічної роботи з територіальними органами – структурними підрозділами Держархбудінспекції щодо забезпечення цільового та ефективного використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторису, забезпечення контролю за наявністю і рухом майна;
 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та повного відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
Управління ліцензування, обстеження та паспортизації

Основними завданнями Управління є:

 • здійснення в межах своїх повноважень процедури ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури (далі – ліцензування у будівництві) та ведення ліцензійного реєстру;
 • забезпечення додержання законодавства, інших нормативно-правових актів з питань ліцензування у будівництві, обстеження та паспортизації;
 • методологічне та організаційно-методичне забезпечення, а також координація діяльності територіальних органів Держархбудінспекції з питань ліцензування у будівництві, контролю за дотриманням юридичними та фізичними особами порядку обстеження та паспортизації;
 • внесення Голові Держархбудінспекції пропозицій щодо формування державної політики у сфері містобудівної діяльності.
Управління роботи з персоналом та документообігу

Основними завданнями Управління є:

 • реалізація державної політики з питань управління персоналом в Держархбудінспекції;
 • забезпечення здійснення Головою Держархбудінспекції своїх повноважень з питань управління персоналом;
 • забезпечення організаційного розвитку Держархбудінспекції;
 • добір персоналу Держархбудінспекції;
 • прогнозування розвитку персоналу в Держархбудінспекції, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;
 • здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту в Держархбудінспекції;
 • організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у підпорядкованих територіальних органах Держархбудінспекції;
 • документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення в Держархбудінспекції;
 • координація роботи структурних підрозділів Держархбудінспекції та її територіальних органів з питань, що належать до компетенції Управління;
 • встановлення єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем в Держархбудінспекції, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах Держархбудінспекції;
 • розроблення номенклатури справ Держархбудінспекції;
 • здійснення реєстрації та ведення обліку документів;
 • організація документообігу, формування справ, їх зберігання та підготовка до передачі до архіву.
Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації

Контактний телефон: (044) 291-69-65

Сектор контролю

Контактний телефон: (044) 291-69-97


Територіальні органи ДАБІ

Вінницька область
Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Вінницькій області

В.о. директора Департаменту – Любінецький Ростислав Євгенійович

21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 14
Тел: (0432) 67-27-03

Волинська область
Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області

В.о. начальника Управління – Голубюк Оксана Сергіївна

43010, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38
Тел.: (0332) 77-17-88

Дніпропетровська область
Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області
В.о. директора Департаменту – Рябокобила Євген Іванович

49005, м. Дніпро, вул. Жуковського, 6А
dnipropetrovsk@dabi.gov.ua
Тел.: +38(056) 731-94-02

Донецька область
Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Донецькій області
В.о. директора Департаменту – Рибальченко Ганна Сергіївна

84313, Донецька область, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 30
Тел.: (095)750-86-44

Житомирська область
Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Житомирській області
В.о. начальника Управління – Сергійчук Світлана Йосипівна

10014, м. Житомир, майдан С. П. Корольова,12
Тел.:(0412) 42-02-22, факс: (0412) 42-14-03

Закарпатська область
Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Закарпатській області
В.о. начальника Управління – Анджиєвська Марина Дюлівна 

88000, м.Ужгород, вул. Гойди, 8
Тел.: (0312) 61-54-30, (0312) 61-54-63

Запорізька область
Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Запорізькій області
Заступник директора Департаменту – Оверчук Олександр Володимирович

69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 8А
Тел.: (061) 717-01-87

Івано-Франківська область
Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Івано-Франківській області
В.о. начальника Управління – Мандрик Ігор Іванович

76000, м. Івано-Франківськ, вул. Франка, 4
Тел.: (0342) 55-95-04

Київська область
Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області
В.о. директора Департаменту – Пянківський Юрій Іванович

01133, м. Київ, бульвар Л. Українки, 26-А
Тел.: (044) 428-57-44

Кіровоградська область
Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області
Начальник Управління – Бем Світлана Миколаївна

25022, м. Кропивницький, вул. Дворцова, 28, каб.303
Тел.: (0522) 32-15-19

Луганська область
Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Луганській області
Директор Департаменту – Гукіна Ганна Володимирівна

93404 м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби народів, 32-А, кімн. 401
Тел.: (06452) 4-11-75

Львівська область
Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області

В.о. директора Департаменту – Блажків Олег Богданович

79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки,71
Тел.: (032) 235-21-20, (032) 235-21-26

Миколаївська область
Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області
В.о. начальника Управління – Величко Ольга Леонідівна

54056, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61, оф.12
Тел.: (0512) 53-72-21, (0512) 53 72 22

Одеська область
Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області
В.о. директора Департаменту – Шкурак Марина Миколаївна

65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83. Приймальня, каб № 302 (3-й поверх)
Тел./факс: (048) 722-59-05, (048) 722-18-49

Полтавська область
Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області
В.о. директора Департаменту – Нефьодов Ігор Веніамінович

36011, м. Полтава, вул. Гоголя, 25, кім.62
Тел.: (0532) 60-31-21

Рівненська область
Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області
В.о. начальника Управління –  Стародуб Андрій Володимирович

33028, м. Рівне, вул. 16-го Липня, 38
Тел.: (0362) 62-32-59

Сумська область
Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Сумській області
Начальник Управління –Сіробаба Тетяна Григорівна

40000, м. Суми, вул. Шишкарівська, 9 (5 поверх)
Тел.: (0542) 77-00-61, (0542) 77-00-62

Тернопільська область
Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області
В.о. начальника Управління – Макогін Богдан Борисович

47008, м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7
Тел.: (0352) 52-80-69

Харківська область
Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області

В.о. директора Департаменту – Гончарук Ігор Володимирович

61145,м. Харків, вул. Космічна, 21-А
Тел.: (057) 701-01-21

Хмельницька область
Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області

Заступник начальника Управління – Кухар Олена Григорівна 

29000, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 87/2
Тел.: (0382) 75-25-42

Херсонська область
Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області
Начальник Управління – Микитюк Денис Миколайович

73000, м. Херсон, вул. Кременчуцька,69
Тел.: (0552) 26-37-95

Черкаська область
Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Черкаській області
в.о. начальника Управління –  Дроздова Інна Миколаївна

18002, м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 31/1
Тел.: (0472)-33-54-70

Чернівецька область
Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернівецькій області
Начальник Управління – Гаврилюк Денис Георгійович

58001, м. Чернівці, вул. П. Целана, 11
Тел.: (0372) 52-28-06

Чернігівська область
Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернігівській області
Начальник Управління –Андрєєва Тетяна Олександрівна

14006, м. Чернігів, просп. Миру, 21-А
Тел.: (0462) 67-52-77, (0462) 67-60-34

м. Київ

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві

В.о. директора Департаменту –  Ляхов Ігор Іванович

01133, м. Київ, бульвар Л. Українки, 26
Тел.: (044) 291-69-74

ПРОЗОРА ДАБІ - відкрита система розгляду дозвільних документів Детальніше
Hello. Add your message here.