- ДАБІ - https://dabi.gov.ua -

Запобігання та виявлення корупції

Зворотній зв’язок

ШАНОВНИЙ ВІДВІДУВАЧУ!

У разі коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Держархбудінспекції чи структурних підрозділів – територіальних органів Держархбудінспекції, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною,
Ви зможете повідомити наступним способом:

надіславши електронне повідомлення на одну з електронних адрес:

Siroshtan.o@dabi.gov.ua [1]

public@dabi.gov.ua [2]

по телефону:

0 800 210 011

Також Ви може надавати інформацію анонімно,

скориставшись онлайн формою, розміщеною нижче:

Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення не може розглядатись як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян», а тому його надання не обумовлює обов’язкової підготовки відповіді заявнику.

Надана Вами інформація використовуватиметься керівництвом Держархбудінспекції, як джерело для прийняття управлінського рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування
відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Методичні рекомендації
Антикорупційна програма Держархбудінспекції на 2019 - 2021 роки

Інформація суб’єктам декларування про порядок та строки подання електронних декларацій [48]

План здійснення заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади [49]

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб [50]

Наказ Держархбудінспекції України від 23.05.2017 № 786 «Про невідкладне інформування щодо фактів правопорушень» [51]

Наказ Держархбудінспекції України від 5 травня 2014 р. № 85 «Про затвердження Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у Державній архітектурно-будівельній інспекції України на 2014 рік»

gerb

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ


ДКУД __________________

НАКАЗ

05.05.2014 м. Київ № 85

Про затвердження Заходів щодо
попередження та профілактики
корупційних правопорушень у
Державній архітектурно-будівельній
інспекції України на 2014 рік

 

З метою реалізації державної політики із запобігання та протидії корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим правопорушенням у Державній архітектурно-будівельній інспекції України та її територіальних органах, відповідно до Закону України «Про державну службу» та положень антикорупційного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у Державній архітектурно-будівельній інспекції України на 2014 рік (далі – План заходів) згідно з додатком.

2. Керівникам структурних підрозділів Держархбудінспекції України відповідно до компетенції забезпечити виконання Плану заходів.

3. Керівникам територіальних органів затвердити План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі та забезпечити безумовне їх виконання.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

М.П. Мартинюк


 

Додаток
до наказу Держархбудінспекції України
від 05.05.2014 № 85

 

План заходів
щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у Державній архітектурно-будівельній інспекції України на 2014 рік

 

1. Організувати роботу, спрямовану на запобігання та виявлення корупції, шляхом планування і проведення лекційно-роз’яснювальних занять безпосередньо у структурних підрозділах апарату Держархбудінспекції України з питань дотримання окремих положень Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», «Про державну службу», «Про правила етичної поведінки» та інших актів антикорупційного спрямування.

Постійно Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Керівники структурних підрозділів

2. Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору та дотримання порядку проведення конкурсу відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169.

Постійно Адміністративне управління

3. Розміщувати на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції України інформацію про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в апараті Держархбудінспекції України.

У разі необхідності Адміністративне управління

4. Забезпечувати об’єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання державними службовцями апарату Держархбудінспекції України та керівного складу її територіальних органів покладених на них обв’язків.

Постійно Адміністративне управління

5. Забезпечити попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».

Постійно Адміністративне управління

6. Відповідно до вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» ознайомити державних службовців Держархбудінспекції України щодо зобов’язання надання відомостей про працюючих в Держархбудінспекції України близьких їм осіб.

Постійно Адміністративне управління

7. Проводити роботу щодо підвищення кваліфікації державних службовців апарату Держархбудінспекції України за професійними програмами тематичних короткотермінових семінарів з питань запобігання і протидії корупції в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України та інших навчальних закладах.

Постійно Адміністративне управління

8. Проводити спеціальну перевірку щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців в апараті Держархбудінспекції України.

Постійно Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

9. Проводити службові розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного порушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

За потребою Адміністративне управління
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Структурні підрозділи

10. Проводити аналіз повідомлень громадян та юридичних осіб щодо причетності працівників апарату Держархбудінспекції України та її територіальних органів до вчинення корупційних правопорушень.

У разі надходження повідомлення Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

11. У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень працівниками апарату Держархбудінспекції України, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформувати в установленому порядку про такі факти керівництво Держархбудінспекції України, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

Постійно Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

12. Вживати вичерпних заходів згідно із законодавством за результатами розгляду обвинувального вироку або постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення працівника апарату Держархбудінспекції України та керівного складу її територіальних органів.

Про звільнення особи з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення письмово повідомляти суд та Нацдержслужбу.

У разі надходження постанов Адміністративне управління
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

13. Вести облік працівників апарату Держархбудінспекції України та керівного складу її територіальних органів, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Постійно Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

14. У разі вчинення корупційних правопорушень працівниками апарату Держархбудінспекції України терміново надавати інформацію Сектору з питань запобігання та виявлення корупції.

Постійно Керівники структурних підрозділів

15. Надавати допомогу державним службовцям апарату Держархбудінспекції України в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

У разі звернення Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

16. Забезпечити зберігання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру державних службовців апарату Держархбудінспекції України.

Постійно Адміністративне управління

17. Проводити у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік державними службовцями апарату Держархбудінспекції України, перевірки декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснювати логічний та арифметичний контроль декларацій.

У встановлені строки Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

18. Забезпечити попередження осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про зобов’язання встановлене абзацом другим частини першої статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Постійно Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

19. Виносити на розгляд засідання колегії Держархбудінспекції України питання виконання законодавства про державну службу, здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також питання про стан роботи із зверненнями громадян.

Щопівроку Адміністративне управління
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

20. Забезпечити подання інформації про заходи, що вживаються Держархбудінспекцією України по виконанню антикорупційного законодавства для розміщення на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції України в рубриці «Запобігання та виявлення корупції».

Постійно Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

21. Проводити за участю керівництва Держархбудінспекції України прес-конференції, наради-семінари, брифінги із запрошенням ЗМІ, громадських організацій.

Постійно Сектор зв’язків з громадськістю – прес-служба

22. Проводити пряму телефонну «Гарячу лінію» та особистий прийом громадян з проблемних питань.

За окремим графіком Керівники структурних підрозділів
Наказ Держархбудінспекції України від 19.02.2013 № 30 «Про затвердження Заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у Державній архітектурно-будівельній інспекції України на 2013 рік»

gerb

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ


НАКАЗ

19.02.2013 м. Київ № 30

 

Про затвердження Заходів щодо
попередження та профілактики
корупційних правопорушень у
Державній архітектурно-будівельній
інспекції України на 2013 рік

 

З метою реалізації державної політики із запобігання та протидії корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим правопорушенням у Державній архітектурно-будівельній інспекції України та її територіальних органах, відповідно до Закону України «Про державну службу» та положень антикорупційного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Заходи щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у Державній архітектурно-будівельній інспекції України на 2013 рік ( далі – Заходи) згідно з додатком.

2. Керівникам структурних підрозділів Держархбудінспекції України забезпечити, в межах компетенції, виконання Заходів.

3. Керівникам територіальних органів затвердити Заходи щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі та забезпечити безумовне їх виконання.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

О.В. Рибак


Додаток
до наказу Держархбудінспекції України
19.02.2013 № 30

 

Заходи
щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у Державній архітектурно-будівельній інспекції України на 2013 рік

 

1. Здійснення антикорупційного контролю при прийнятті кандидатів на службу в Державній архітектурно-будівельній інспекції України:

1.1 аналіз декларації (наявності заповненої декларації про майно і доходи за минулий рік кандидата на посаду та членів його сім’ї) та особової картки кандидата на посаду (форма П-2ДС).

до 15 квітня Управління організаційно-кадрової роботи та інформаційно-аналітичного забезпечення
Сектор запобігання та виявлення корупції

1.2 аналіз особової картки та додатків до неї:

  • відомостей про попередню роботу кандидата;
  • відомостей, наведених кандидатом в автобіографії;

*(Форма особової картки N П-2ДС та інструкція по її заповненню затверджені наказом Мінстату України від 26 грудня 1995 р. N 343);

Постійно Управління організаційно-кадрової роботи
та інформаційно-аналітичного забезпечення
Сектор запобігання та виявлення корупції

1.3 аналіз біографічної довідки, що складається за формою, встановленою Порядком ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 731, на основі особової справи та трудової книжки працівника;

Постійно Управління організаційно-кадрової роботи та інформаційно-аналітичного забезпечення

1.4 перевірка дотримання правил заповнення кандидатом документів, що подаються, відповідно до зазначених у них відомостей оригіналам документів;

Постійно Управління організаційно-кадрової роботи та інформаційно-аналітичного забезпечення

1.5 попередження осіб, що приймаються на посаду державного службовця про встановлені статтею 16 Закону України “Про державну службу” та статтями 6-8 Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” спеціальні обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та проходженням цієї служби

Постійно Управління організаційно-кадрової роботи
та інформаційно-аналітичного забезпечення
Сектор запобігання та виявлення корупції

1.6 підписання кандидатом на посаду документа про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця

Постійно Управління організаційно-кадрової роботи
та інформаційно-аналітичного забезпечення
Сектор запобігання та виявлення корупції

1.7 складання Присяги державного службовця і підписання її тексту, із відповідним записом у трудовій книжці

Постійно Управління організаційно-кадрової роботи та інформаційно-аналітичного забезпечення

2. Ведення особових справ державних службовців відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 731.

Постійно Управління організаційно-кадрової роботи та інформаційно-аналітичного забезпечення

3. Забезпечення дотримання працівниками Держархбудінспекції України та кандидатами на службу в ній рекомендацій щодо заповнення державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функцій держави Декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім’ї

березень-квітень Управління організаційно-кадрової роботи
та інформаційно-аналітичного забезпечення
Сектор запобігання та виявлення корупції

4. Дотримання порядку проведення конкурсу відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 169.

Постійно Управління організаційно-кадрової роботи та інформаційно-аналітичного забезпечення

5. Дотримання Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року №33.

Постійно Сектор запобігання та виявлення корупції

6. Здійснення систематичного спостереження за поведінкою посадових осіб Держархбудінспекції України, періодичне вивчення документів щодо їх діяльності.

Постійно Управління організаційно-кадрової роботи
та інформаційно-аналітичного забезпечення
Сектор запобігання та виявлення корупції

7. Аналіз чинної нормативно-правової бази з метою виявлення прогалин та колізій, які створюють ризики скоєння корупційних правопорушень, та підготовка пропозицій щодо внесення відповідних змін.

Постійно Відділ нормативно-правового забезпечення

8. Здійснення контролю за дотриманням працівниками Держархбудінспекції України антикорупційного законодавства у службових відносинах з громадянами, представниками підприємств, установ та організацій.

Постійно Управління організаційно-кадрової роботи
та інформаційно-аналітичного забезпечення
Відділ нормативно-правового забезпечення
Сектор запобігання та виявлення корупції

9. Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами Держархбудінспекції України обмежень і заборон, передбачених законодавством України.

Постійно Управління організаційно-кадрової роботи
та інформаційно-аналітичного забезпечення
Сектор запобігання та виявлення корупції

10. Організація навчання кадрового резерву для державної служби в апараті Держархбудінспекції України та на посади начальників і заступників начальників територіальних органів Держархбудінспекції України на 2013 рік.

Протягом року Управління організаційно-кадрової роботи
та інформаційно-аналітичного забезпечення

11.Організація особистого прийому громадян керівництвом Держархбудінспекції України, роботи «гарячої лінії» та роботи із зверненнями громадян.

Згідно з графіками Управління організаційно-кадрової роботи
та інформаційно-аналітичного забезпечення

12. У випадку виявлення фактів недотримання посадовими особами Держархбудінспекції України, начальниками та заступниками начальників її територіальних органів законодавства України та етики поведінки, призначення службового розслідування (постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 950).

У разі необхідності Голова Держархбудінспекції України

13. Здійснення аналізу стану дотримання законодавства працівниками Держархбудінспекції України, проведення спеціальних занять з працівниками Держархбудінспекції України, спрямованих на формування знань, морально-психологічних установок щодо неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних із корупцією.

Один раз у квартал Сектор запобігання та виявлення корупції
Управління організаційно-кадрової роботи
та інформаційно-аналітичного забезпечення,
Відділ нормативно-правового забезпечення

14. Розгляд отриманої від громадян, підприємств, установ та організацій інформації про корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, вчинені посадовими особами Держархбудінспекції України та її територіальних органів, через роботу:

  • Урядового контактного центру;
  • прямого електронного зв´язку з Головою Держаржархбудінспекції України;
  • «гарячої лінії» Держаржархбудінспекції України;
  • комісії з розгляду звернень громадян, що надходять до Держархбудінспекції України, у яких міститься інформація щодо зловживань службовим становищем працівників центрального апарату та територіальних органів Держархбудінспекції України
Постійно Управління організаційно-кадрової роботи
та інформаційно-аналітичного забезпечення
Сектор запобігання та виявлення корупції
Ярмолюк І.А.

15. Розгляд на засіданні колегії Держархбудінспекції України питань стосовно виконання законодавства про державну службу, запобігання та протидії корупції, а також реалізації заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них, стану роботи зі скаргами та повідомленнями громадян у цій сфері.

2 рази на рік Управління організаційно-кадрової роботи
та інформаційно-аналітичного забезпечення
Сектор запобігання та виявлення корупції

16. Забезпечення у межах компетенції всебічного розгляду звернень громадян та оперативне вирішення порушених у них проблем.

Постійно Структурні підрозділи Держархбудінспекції України

17. Аналіз скарг, пропозицій та звернень громадян, у яких порушуються питання про порушення працівниками органів державного архітектурно-будівельного контролю Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», і які надходять до Держархбудінспекції України, в тому числі через «гарячу лінію», на електронну адресу Голови. Здійснення заходів стосовно усунення недоліків та поліпшення роботи структурного підрозділу Держархбудінспекції України, до якого надійшли такі пропозиції. Отримані результати розглядати на нарадах з відповідними висновками та рекомендаціями.

Щоквартально Управління організаційно-кадрової роботи
та інформаційно-аналітичного забезпечення
Сектор запобігання та виявлення корупції

18. Здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, які виділені з державного бюджету

Постійно Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

19. Під час проведення комплексних та цільових перевірок територіальних органів здійснювати оцінку ефективності організації роботи щодо виконання вимог антикорупційного законодавства.

Протягом року, відповідно до квартальних планів Структурні підрозділи Держархбудінспекції України

20. Проведення семінару для працівників юридичних і кадрових служб територіальних органів Держархбудінспекції України з питань дотримання законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією

2 рази на рік Сектор запобігання та виявлення корупції
Управління організаційно-кадрової роботи
та інформаційно-аналітичного забезпечення,
Відділ нормативно-правового забезпечення

21. Забезпечити направлення державних службовців на навчання з питань запобігання проявам корупції в органах державної влади до Національного університету внутрішніх справ України (за рознарядкою Нацдержслужби України)

Протягом року Управління організаційно-кадрової роботи
та інформаційно-аналітичного забезпечення

22. Дотримання в процесі розроблення проектів нормативно-правових актів вимог антикорупційного законодавства.

Постійно Відділ нормативно-правового забезпечення

23. Висвітлення питань діяльності Держархбудінспекції України та її територіальних органів на офіційному сайті Держархбудінспекції України.

Постійно Ярмолюк І.А.

 

 

Завідувач Сектору з питань
запобігання та виявлення корупції

Р.П. Супрун

Інформація про виконання Держархбудінспекцією України у 2012 році завдань і заходів, визначених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Протягом 2012 року робота щодо виконання вимог Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” в Державній архітектурно-будівельній інспекції України здійснювалась відповідно до законодавства, планів роботи та заходів, спрямованих на запобігання корупції на 2012 рік.

З метою виконання завдань, покладених на Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, структурні підрозділи Держархбудінспекції України в межах повноважень проводять відповідну роботу з практичної реалізації вимог Законів України “Про засади запобігання і протидії корупції”, “Про державну службу”, інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування.

У 2012 році здійснено низку організаційних і практичних заходів, спрямованих на поліпшення стану справ з питань попередження корупційних проявів серед державних службовців у апараті Держархбудінспекції України і підпорядкованих їй територіальних органах – інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Наказом Держархбудінспекції України від 28.07.2011 №56 затверджено Заходи щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у Держархбудінспекції України на 2012 рік. Особа, на яку покладено обов’язки з організації роботи щодо запобігання і протидії корупції – Єрьомін В.В.- головний спеціаліст з режимно-секретної роботи. З 1 січня 2013 року в апараті Держархбудінспекції України утворено Сектор з питань запобігання та виявлення корупції – окремий структурний підрозділ.

Заміщення вакантних посад державних службовців у Держархбудінспекції України здійснювалося з дотриманням вимог Закону України “Про державну службу”: з кадрового резерву, за підсумками стажування, або за результатами конкурсу, після проведення спеціальної перевірки.

У 2012 році проведено 4 конкурси на заміщення вакантних посад, за результатами конкурсу та спеціальної перевірки призначено 7 державних службовців.

На виконання Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» Держархбудінспекцією України підготовлено наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04.05.2012 № 202, зареєстрований у Міністерстві юстиції 24.05.2012 за № 816/21128, яким затверджено Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна архітектурно-будівельна інспекція України та Форми для подання запиту на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна архітектурно-будівельна інспекція України. Також запроваджено систему обліку публічної інформації.

Протягом 2012 року Держархбудінспекцією України зареєстровано і в повному обсязі опрацьовано 238 запитів на публічну інформацію.

Наказ розміщений на веб-сторінці Держархбудінспекції у розділі «Доступ до публічної інформації». Держархбудінспекцією України через офіційне друковане видання «Вісник Держархбудінспекції» та через офіційний веб-сайт Інспекції www.dabi.gov.ua здійснюється оприлюднення значної частини інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

З метою забезпечення зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень в регіонах організована робота «Гарячої лінії» посадовими особами Держархбудінспекції України, а також діє конфіденційна лінія за допомогою особистої електронної пошти Голови Держархбудінспекції України з метою отримання скарг на корупційні дії з боку посадових осіб територіальних органів і оперативного реагування на них.

На виконання п. 5 витягу з протоколу № 70 засідання Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2012 року наказом Держархбудінспекції України від 17.10.2012 № 171 утворена Комісія з розгляду звернень громадян, що надходять до Держархбудінспекції України, у яких міститься інформація щодо зловживань службовим становищем працівників центрального апарату та територіальних органів Держархбудінспекції України, метою якої є проведення роботи з профілактики недопущення хабарництва серед посадових осіб територіальних органів Держархбудінспекції. Наразі відбулося 8 засідань зазначеної Комісії, на яких розглянуто ряд звернень з ознаками зловживань службовим становищем посадових осіб територіальних органів Держархбудінспекції України.

У новому звітному періоді планується передбачити реалізацію вже перевірених практикою заходів та запровадження нових форм відкритого діалогу з громадянами, кваліфікованого й об’єктивного вирішення проблемних питань, порушених ними у зверненнях.

Держархбудінспекцією України забезпечено умови доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

З метою забезпечення доступу громадськості для ознайомлення з проектами нормативно-правових актів, розробниками яких є Держархбудінспекція України, проекти розміщуються на офіційних веб-сайтах Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (www.minregionbud.gov.ua) та Держархбудінспекції України (www.dabi.gov.ua) в розділі для громадського обговорення.

З метою забезпечення громадського контролю за діяльністю Держархбудінспекції України, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики з питань контролю у сферах містобудування та житлово-комунального господарства із залученням громадських (неурядових) організацій утворено Громадську раду при Державній архітектурно-будівельній інспекції України, яка є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом.

Протягом 2012 року проведено установчі збори та 4 засідання Громадської ради при Держархбудінспекції України, на яких розглянуто 9 питань, 5 із яких стосуються обговорення нормативно-правових актів з питань діяльності Держархбудінспекції України.

Крім того, всі проекти нормативно-правових актів направляються Міністерству юстиції для проведення правової експертизи, в ході якої проводиться антикорупційна експертиза їх.

Вся необхідна актуальна інформація з питань діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції України розміщена на офіційному сайті www.dabi.gov.ua, який має окремі розділи, де міститься інформація як для фахівців у сфері державного архітектурно-будівельного контролю, так і для представників засобів масової інформації та широкого загалу.

Держархбудінспекцією України видається офіційне друковане видання «Вісник Державної архітектурно-будівельної інспекції України».

У 2012 році Держархбудінспекція України проводила активну інформаційну роботу з питань роз’яснення нових тенденцій у містобудівній політиці України.

Так, протягом року проведено 4 консультації з громадськістю, у яких взяли участь майже 50 представників будівельних організацій України. У ході консультацій висвітлені питання дерегуляції у дозвільній системі, внесення змін до ліцензійних умов тощо.

Активна робота проводилася із засобами масової інформації. Так, за участю представників Держархбудінспекції України підготовлено більше 50-ти радіо- та телесюжетів, які мали значний соціальний резонанс. Активно висвітлювалися питання дерегуляції у дозвільній системі, проводилась роз’яснювальна робота щодо питань «будівельної амністії» та відповідальності за порушення у сфері містобудування.

Спільно з національними телеканалами підготовлено та проведено запис 4-ох тематичних телепрограм для висвітлення дерегуляційних процесів у будівництві. Для представників мас-медіа організовано та проведено брифінг Голови Держархбудінспекції України Олександра Рибака у Кабінеті Міністрів України щодо питань змін у містобудівному законодавстві та нових тенденцій містобудівної політики.

Слід зазначити, що результатом цієї роботи стало значне зменшення (більше ніж у 2,5 раза) кількості відмов у реєстрації дозвільних документів.

У приміщеннях всіх територіальних органів розміщено інформаційні стенди з інформацією щодо надання дозвільної документації, з телефонами гарячої лінії та відповідальних осіб Держархбудінспекції України та інспекцій держархбудконтролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, яким можна повідомити про факти корупційних діянь.

Всі державні службовці дотримуються фінансового контролю. Відповідно до статті 11 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, статті 13 Закону України “Про державну службу” та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.1995 № 641 “Про застосування статті 13 Закону України «Про державну службу” всі працівники Держархбудінспекції України та її територіальних органів вчасно задекларували свої доходи та доходи своїх сімей за 2011 рік.

Всі працівники Держархбудінспекції України дотримувались Загальних правил поведінки державного службовця. На постійному контролі знаходились питання дотримання Регламенту роботи та правил внутрішнього трудового розпорядку Держархбудінспекції України.

Фактів порушення трудової дисципліни у 2012 році не виявлено, проте за неналежне виконання своїх посадових обов’язків оголошені догани 3 працівникам Держархбудінспекції України. 3 керівників і заступників керівників територіальних органів відсторонені від посади на час досудового слідства і розгляду справи у суді, у зв’язку з підозрою у вчиненні корупційних діянь (відсторонення триває до цього часу).

На постійному контролі перебуває достовірність ведення бухгалтерського обліку в Держархбудінспекції України, фінансово-господарської діяльності, цільового та ефективного використання бюджетних коштів.

У квітні 2012 році на засіданні колегії Держархбудінспекції України розглянуто питання «Про виконання Держархбудінспекцією України завдань і заходів, визначених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», де схвалено План додаткових заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Держархбудінспекції України та її територіальних органах на 2012 рік та Пам’ятку з питань забезпечення доброчесності.

Питання розроблення і впровадження пропозицій щодо механізмів та процедур, спрямованих на зменшення корупційних ризиків при видачі документів дозвільного характеру у будівництві, знаходиться на постійному контролі у керівництва Держархбудінспекції України

 

Начальник Управління організаційно-кадрової роботи
та інформаційно-аналітичного забезпечення

В.К. Петренко

ПЛАН РОБОТИ головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Державної архітектурно-будівельної інспекції України на 2020 рік [52]

ПЛАН РОБОТИ головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Державної архітектурно-будівельної інспекції України на 2019 рік [53]

ПЛАН РОБОТИ головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Державної архітектурно-будівельної інспекції України на 2018 рік [54]

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Державної архітектурно-будівельної інспекції України [55]